Workshop on non-human languages

Gir det mening å snakke om ikke-menneskelige språk? I så fall: Hva slags perspektiv på ikke-menneskelige språk er produktive og hvorfor? 

Workshopen foregår på HUMlab i Umeå 9-10. juni, 2016. Vi har valgt ut noen tekster som vi tenkte kunne være veiledende for diskusjonen. Tekstene ligger i en delt mappe i dropbox og er listet opp under. Tanken er at deltakerne leser tekstene og forbereder et opplegg om valgfri tekst/idé på 5-10 minutter. Deretter diskuterer vi fritt.

Vi har dessverre ikke mulighet til å gi noen økonomisk støtte til de som kommer reisende, men vi håper likevel så mange som mulig har mulighet til å komme!  Alle er velkommen, så hvis dere kjenner noen, ta dem med. 

Vi har tilgang til HUMlab både 9. og 10. juni, så den prelimenære planen er å holde workshopen fra lunch til lunch: Torsdag fra kl 13 den 9. snakker vi om tekstene og fredag den 10. diskuterer vi fremtidige workshoper og arrangementer innenfor rammene av Sensorium. Vi avslutter ved 13-tiden fredag 10. juni.

Leseliste

  • Ursula le Guin. 1982. “The Author of the Acacia Seeds”. The Compass Rose.
  • Kathrine Hayles. 2005. “Intermedation: Textuality and the Regime of Computation”. My mother was a computer, s. 15-38.
  • Vicky Kirby. 2011. “Natural Convers(at)ions, Or, What If Culture Was Really Nature All Along?”, Quantum Anthropologies, s. 68-88
  • Liz Grosz. 2011. ”Art and the Animal”. Becoming Undone, s. 169-186.


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *