Workshop: Medieekologi

Sensorium arrangerer en workshop for doktorander og ferske forskere i Norden som jobber med begrepet ”medieøkologi/medieekologi” i sin forskning. Workshopen passer for doktorander og forskere fra medievitenskap, litteraturvitenskap, kunstvitenskap/kunsthistorie, kunstakademiet/konstfack eller andre relevante fagfelt, og åpner opp for både teoretisk og metodologisk begrepsutvikling, i tillegg til presiseringer og konkretiseringer av den bredere diskusjonen om samtidens mediesituasjon.

Som utgangspunkt for workshopen leser alle introduksjonen til Erich Hörls antologi General Ecology (2018), og intro + et av kapitlene («How this becomes that») i Matthew Fullers Medie ecologies (2005). Alle deltakere har i tillegg reflektert over bruken av begrepet i sin egen forskning, og dette presenteres kort på workshopen. Dette blir underlaget for diskusjonen, som kommer til å dreie seg om teoretiske og metodologiske implikasjoner av begrepet.

Tid: 17 oktober 2019 kl. 13-16

Sted: Key-huset, Linköpings universitet, Sverige


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *