Workshop: Medieekologi

Sensorium arrangerer en workshop for doktorander og ferske forskere i Norden som jobber med begrepet ”medieøkologi/medieekologi” i sin forskning. Workshopen passer for doktorander og forskere fra medievitenskap, litteraturvitenskap, kunstvitenskap/kunsthistorie, kunstakademiet/konstfack eller andre relevante fagfelt, og åpner opp for både teoretisk og metodologisk begrepsutvikling, i tillegg til presiseringer og konkretiseringer av den bredere diskusjonen om samtidens mediesituasjon.

Som utgangspunkt for workshopen leser alle introduksjonen til Erich Hörls antologi General Ecology (2018), og intro + et av kapitlene («How this becomes that») i Matthew Fullers Medie ecologies (2005). Alle deltakere har i tillegg reflektert over bruken av begrepet i sin egen forskning, og dette presenteres kort på workshopen. Dette blir underlaget for diskusjonen, som kommer til å dreie seg om teoretiske og metodologiske implikasjoner av begrepet.

Tid: 17 oktober 2019 kl. 13-16

Sted: Key-huset, Linköpings universitet, Sverige

About Sensorium

Sensorium is an interdisciplinary Nordic network for young researchers and artists working in the area where aesthetics, technology and materiality collide. These pages contain information about the members of the Sensorium network, the annual journal devoted to the research of the Sensorium network and a research blog written by the founders of the network from the research unit LMI.

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.