Tag: Workshop

 • Workshop: Medieekologi

  Workshop: Medieekologi

  Sensorium arrangerer en workshop for doktorander og ferske forskere i Norden som jobber med begrepet ”medieøkologi/medieekologi” i sin forskning. Workshopen passer for doktorander og forskere fra medievitenskap, litteraturvitenskap, kunstvitenskap/kunsthistorie, kunstakademiet/konstfack eller andre relevante fagfelt, og åpner opp for både teoretisk og metodologisk begrepsutvikling, i tillegg til presiseringer og konkretiseringer av den bredere diskusjonen om samtidens…

 • Workshop on autopoiesis

  Workshop on Autopoiesis, February 16, 10-16 in Linköping. Through the suggested readings and individual presentations (app. 10 minutes each), the aim of this workshop is to deepen our understanding of both the history, the significance and the critical potentials of the concept autopoiesis. Please write to sensorium@liu.se if you want to join, contribute or if…

 • Workshop on non-human languages

  Gir det mening å snakke om ikke-menneskelige språk? I så fall: Hva slags perspektiv på ikke-menneskelige språk er produktive og hvorfor?  Workshopen foregår på HUMlab i Umeå 9-10. juni, 2016. Vi har valgt ut noen tekster som vi tenkte kunne være veiledende for diskusjonen. Tekstene ligger i en delt mappe i dropbox og er listet opp under. Tanken er at deltakerne…