Tag: Shannon Mattern

  • Doktorandkurs: Medieekologi och mediearkeologi – teori och praktik

    Doktorandkurs: Medieekologi och mediearkeologi – teori och praktik

    Läsåret 2019/2020 arrangeras en doktorandkurs med titeln “medieekologi och mediearkeologi – teori och praktik”, 7,5 hp på Linköpings universitet. Syftet med denna kurs är att studera de omvandlingar som mediehistoria och medieteori genomgått under senare tid under intryck av begreppen ”arkeologi” och ”ekologi”. Det handlar, å ena sidan, om att undersöka hur föreställningen om medier…