Tag: Reinhard Döhl

  • Stein i Stuttgart

    Stein i Stuttgart

    Johanna Schwanauers oversettelse av Steins tale «What Are Master-pieces and Why Are There So Few of Them» (1935), trykt i Benses tidsskrift augenblick i mai 1958, kan ses som startskuddet på et intenst kjærlighetsforhold til Stein.