Tag: notationel ikonicitet

  • Om Flatland (1884) och Flatland (2007)

    Om Flatland (1884) och Flatland (2007)

    År 1884 kunde man i de engelska bokhandlarna finna en tunn liten bok med titeln Flatland: A Romance of Many Dimensions publicerad under pseudonymen ”A. Square”. Boken som till en början inte rönte ett särskilt stort intresse visade sig snart vara skriven av den vid tiden välkände brittiske humanisten, samhällsdebattören och teologen Edwin A. Abbott…