Mot bakgrund av dessa perspektiv och frågeställningar kommer vi i kursen att läsa samtida teoretiker som Levi Bryant