Tag: informationsteori

  • Shannons skrivmaskin

    Shannons skrivmaskin

    År 1940 skrev Claude Shannon A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, förmodligen en av nittonhundratalets mest inflytelserika magisteruppsatser. Han var vid tiden tjugoett år gammal och student vid MIT. Här presenterar han idén att använda elektroniska kretsar för att utföra logiska operationer och lägger därmed fundamentet för den elektroniska datorn. Fyra år tidigare…