Tag: individuation

  • Call for papers: Gilbert Simondon

    Call for papers: Gilbert Simondon

    Sensorium Journal nr. 3 (vår 2020) har tema: Gilbert Simondon For English, click here. Den franske filosofen Gilbert Simondon har under senare år uppmärksammats i allt högre grad inom estetiska filosofi, medieteori och materiellt orienterade konstnärliga praktiker. Hans teknofilosofiska perspektiv, och särskilt hans verk Du mode d’existence des objets techniques från 1958 (som kom ut…