Tag: Claude Shannon

  • Shannons skrivmaskin

    Shannons skrivmaskin

    År 1940 skrev Claude Shannon A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits, förmodligen en av nittonhundratalets mest inflytelserika magisteruppsatser. Han var vid tiden tjugoett år gammal och student vid MIT. Här presenterar han idén att använda elektroniska kretsar för att utföra logiska operationer och lägger därmed fundamentet för den elektroniska datorn. Fyra år tidigare…

  • Jag kan inte se skogen för alla träd

    Jag kan inte se skogen för alla träd

    Nya och gamla kunskapsformer i en digital tidsålder 1. Träd. Enligt utsagor så var det en månklar kväll när sju unga män samlades i en träddunge utanför Göttingen år 1772 för att svära sin trohet till poesin och varandra. De unga männen krönte sina hattar med löv, tog varandras händer och började dansa runt ett…