2 Comments

  • […] theologian Edwin A. Abbott, originally published under the witty alias “A Square” along with the visual reinterpretation of the novel by Canadian poet Derek Beaulieu from 2007, introduced by Jakob Lien. The featured image in this […]

  • […] visuella aspekter har den kanadensiska poeten och författaren Derek Beaulieu tagit fasta på i sin kongeniala transponering av Edwin A. Abbotts Flatland från 2007, där han genom en konceptuell operation reducerar textsidans handling till ett tvådimensionellt […]

Leave a comment

Your email address will not be published.