Endless Endtime

När millennieskiftet närmade sig riktades uppmärksamhet mot det så kallade Y2K-problemet, eller Y2K-buggen. Sedan datorprogrammeringens tidiga dagar har det varit en rutin såväl som en teknisk standard att ange årtal med två siffror istället för fyra för att spara kostsamt datorminne, och utelämna siffrorna som anger århundradet och årtusendet. De potentiella komplikationerna av denna praktik började nu medvetandegöras: när man når år 2000 skulle inte datorn längre kunna skilja 00 i 2000 från 00 i 1900. Y2K-buggen förmodades leda till allvarliga fel inom finansiella institutioner som banker och börser, lönesystem, telekommunikation och elförsörjningssystem.

Våren 1999, när rädslan för Y2K-buggen var som störst, skrev en läsare av den kristna, konservativa tidskriften End Time ett brev till redaktören där han noggrant beskrev hur han genom en egenutvecklad numerologisk algoritm, hade avslöjat datorn som Djävulens verk. Enligt hans algoritm var det möjligt att översätta ordet “dator” till värdena 666 – vilddjuret eller djävulens tal. Tillfredsställd avslutar brevförfattaren: “Vi har spekulerat i att datorns chip skulle vara vilddjurets märke, nu har vi bevis!”

Figur 1. Endless Endtime: a complete index of all elements leading to the end of the world, vol I of ∞, Linda Hilfling Ritasdatter, Rojal förlag (2016).

 

Konstverket Endless Endtime av Linda Hilfling Ritasdatter är en rekonstruktion av brevet till redaktören och det numerologiska system som beskrivs i det. Den danska mediekonstnären har översatt systemet till en generativ datorkod på ett av de stora programmeringsspråken som sägs ha bidragit till oron kring millieniebuggen, och den rekonstruerade algoritmen övervakar kontinuerlig internet för att upptäcka och registrera potentiellt “sataniska” element. Varje gång ett sådant element upptäckas genereras ett nytt brev, som sedan skickas med epost till redaktören för tidskriften End Time.

I skrivande stund har den operativa algoritmen upptäckt att förutom ordet “dator”, resulterar även ord som “Santa Claus”, “Humanity”, “New York”, “Ipad Touch”, “Kilowatt” och “Cherry Coke” i talet 666 – och kan därmed bevisas vara djävulens verk. Varje gång mängden brev når antalet 666 sammanställs de till en ny volym av Endless Endtime – a complete index of all elements leading to the end of the world. Varje volym publiceras och distribueras som en handbunden print on demand-utgåva av Rojal förlag.

På Norrköpings konstmuseum den 14 september uppmanade Hilfling Ritasdatter publiken att tillsammans med henne medverka i en gemensam, analog beräkningprocess för att finna satanistiska element. Varje gång en sådan betingelse upptäcktes, skapades ytterligare ett brev som sedan skickades direkt med fax till redaktören End Time journal.

See a visual summary of the symposium on Norrköpings Konstmuseum here.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “Endless Endtime”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *