Call for papers: Gilbert Simondon

Sensorium Journal nr. 3 (vår 2020) har tema: Gilbert Simondon

For English, click here.

Den franske filosofen Gilbert Simondon har under senare år uppmärksammats i allt högre grad inom estetiska filosofi, medieteori och materiellt orienterade konstnärliga praktiker. Hans teknofilosofiska perspektiv, och särskilt hans verk Du mode d’existence des objets techniques från 1958 (som kom ut i engelsk översättning för första gången i sin helhet härom året) framstår som alltmer relevant i vår samtida medieteknologiska situation. Med begrepp som individuation och ontogenesis har han fäst uppmärksamhet på de tekniska föremålens relation till varandra, till vetenskap, kulturella praktiker och människan. Idag har filosofer som Brian Massumi (Semblance and Event: Activist Philosophy and the Occurrent Arts, 2011) och Elizabeth Grosz (The Incoproral: Ontology, Ethics, and the Limits of Materialism, 2017) starkt influerats av Simondon i sin affektteori och estetiska filosofi.

Med anledning av detta förnyade intresse planerar Sensorium Journal ett temanummer om Simondon för att undersöka hur hans teoretiska och filosofiska perspektiv kan göras relevanta idag i olika teoretiska, litterära och konstnärliga sammanhang. Vi välkomnar er att skicka förslag till bidrag som på olika sätt berör detta tema.

Exempel på ingångar till artiklar:

  • Historiserande perspektiv på Simondons filosofi.
  • Kritiska perspektiv på till exempel Simondons teori om individuation.
  • Appliceringar av Simondons teorier i konstnärliga och akademiska sammanhang.
  • Simondons relation till samtida amerikansk, fransk och tysk medieteori.
  • Översättningar av Simondon till skandinaviska.
  • Egna idéer!

Deadline för insändande av förslag (abstracts): 1. oktober 2019.

Färdig artikel: 10. januari 2020

Utgivning: vår 2020.

Artiklarna sänds in per e-post till sensorium@liu.se

Varmt välkommen med ditt bidrag!


Posted

in

by

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *