Author

Ragnild Lome

Ragnild Lome

Ragnild Lome är doktorand i litteraturvetenskap, Institututionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet och medredaktør i tidskriften Vagant. Redaktör för Sensorium Journal.