Author

linda

Linda Hilfling Ritasdatter

Linda Hilfling Ritasdatter är konstnär och doktorand vid Konst, kultur och kommunikation, Malmö Universitet, och arbetar med kontrollmekanismer och geopolitiska aspekter av informationsarkitekturer. Hennes praktik består av interventioer som reflekterar över dolda luckor i digitala infrastrukturer. Hon har en särskild passion för föråldrade programeringsspråk och obsoleta apparater.