Author: Linda Hilfling Ritasdatter

  • Endless Endtime

    När millennieskiftet närmade sig riktades uppmärksamhet mot det så kallade Y2K-problemet, eller Y2K-buggen. Sedan datorprogrammeringens tidiga dagar har det varit en rutin såväl som en teknisk standard att ange årtal med två siffror istället för fyra för att spara kostsamt datorminne, och utelämna siffrorna som anger århundradet och årtusendet. De potentiella komplikationerna av denna praktik […]