Author

Johan

Johan Fredrikzon

Johan Fredrikzon är skribent och redaktionsmedlem i Sensorium Journal. Hans avhandling Kretslopp av data (Mediehistorisk arkiv, 2021) handlar om den tidiga digitaliseringens kulturtekniker i Sverige.