Author

Jakob Lien

Jakob Lien

Jakob Lien är doktorand i litteraturvetenskap och mediehistoria, Institututionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet. Redaktör för Sensorium Journal.